Valtiopaivaasia HE 102/2007

HE 102/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1399/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.10.2007

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Brisson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.2007 Päättynyt PTK 61/2007 6
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/2007 vp
Valmistunut

27.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause ja 6 § muutettuina , että lakialoitteet LA 61/2007 vp, LA 68/2007 vp ja LA 101/2007 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 18/2007 vp, TPA 19/2007 vp, TPA 26/2007 vp ja TPA 33/2007 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 88/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2007 Keskeytetty PTK 89/2007 5
30.11.2007 Päättynyt PTK 90/2007 2 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2007 Päättynyt PTK 92/2007 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2007

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​