Valtiopaivaasia HE 102/2009

HE 102/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä ja siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
372/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
373/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
374/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
375/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
376/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki rikosrekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
377/2010
Päätös

Hyväksytty

7. Laki tieliikennelain 106 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
378/2010
Päätös

Hyväksytty

8. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
379/2010
Päätös

Hyväksytty

9. Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
380/2010
Päätös

Hyväksytty

10. Laki nuorisorangaistuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
381/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki vankeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
382/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki tutkintavankeuslain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
383/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki lähestymiskiellosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
384/2010
Päätös

Hyväksytty

14. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
385/2010
Päätös

Hyväksytty

15. Laki metsästyslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
386/2010
Päätös

Hyväksytty

16. Laki eläinsuojelulain 55 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
387/2010
Päätös

Hyväksytty

17. Laki kaupparekisterilain 18 ja 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
388/2010
Päätös

Hyväksytty

18. Laki yhdistyslain 60 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
389/2010
Päätös

Hyväksytty

19. Laki säätiölain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
390/2010
Päätös

Hyväksytty

20. Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
391/2010
Päätös

Hyväksytty

21. Laki patenttilain 70 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
392/2010
Päätös

Hyväksytty

22. Laki tavaramerkkilain 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
393/2010
Päätös

Hyväksytty

23. Laki mallioikeuslain 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
394/2010
Päätös

Hyväksytty

24. Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
395/2010
Päätös

Hyväksytty

25. Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
396/2010
Päätös

Hyväksytty

26. Laki ulosottokaaren 3 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
397/2010
Päätös

Hyväksytty

27. Laki eläkesäätiölain 74 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
398/2010
Päätös

Hyväksytty

28. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
399/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

29. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
400/2010
Päätös

Hyväksytty

30. Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 8 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
401/2010
Päätös

Hyväksytty

31. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
402/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

32. Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain 6 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
403/2010
Päätös

Hyväksytty

33. Laki asevelvollisuuslain 96 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
404/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

34. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
405/2010
Päätös

Hyväksytty

35. Laki tullilain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
406/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

36. Laki ilmailulain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
407/2010
Päätös

Hyväksytty

37. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
408/2010
Päätös

Hyväksytty

38. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
409/2010
Päätös

Hyväksytty

39. Laki oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
410/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä

2. Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan

3. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

4. Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta

5. Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta

6. Laki rikosrekisterilain muuttamisesta

7. Laki tieliikennelain 106 §:n muuttamisesta

8. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

9. Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta

10. Laki nuorisorangaistuksesta annetun lain muuttamisesta

11. Laki vankeuslain muuttamisesta

12. Laki tutkintavankeuslain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

13. Laki lähestymiskiellosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

14. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

15. Laki metsästyslain muuttamisesta

16. Laki eläinsuojelulain 55 §:n muuttamisesta

17. Laki kaupparekisterilain 18 ja 23 §:n muuttamisesta

18. Laki yhdistyslain 60 §:n muuttamisesta

19. Laki säätiölain 22 §:n muuttamisesta

20. Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

21. Laki patenttilain 70 §:n muuttamisesta

22. Laki tavaramerkkilain 49 §:n muuttamisesta

23. Laki mallioikeuslain 44 §:n muuttamisesta

24. Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 §:n muuttamisesta

25. Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 44 §:n muuttamisesta

26. Laki ulosottokaaren 3 luvun 5 §:n muuttamisesta

27. Laki eläkesäätiölain 74 §:n kumoamisesta

28. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 19 §:n muuttamisesta

29. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

30. Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 8 ja 22 §:n muuttamisesta

31. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 ja 21 §:n muuttamisesta

32. Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain 6 ja 22 §:n muuttamisesta

33. Laki asevelvollisuuslain 96 §:n muuttamisesta

34. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

35. Laki tullilain 28 §:n muuttamisesta

36. Laki ilmailulain 48 §:n muuttamisesta

37. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta

38. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta

39. Laki oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.06.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Kiesiläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.09.2009 Päättynyt PTK 72/2009 7
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 2/2010 vp
Valmistunut

24.02.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2.-9., 13.-27., 29., 30., 32., 34 ja 36.-39. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2, 9 ja 12 § muutettuina ja että 10.-12., 28., 31., 33. ja 35. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 39/2009 vp
Valmistunut

03.12.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.02.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 14/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.2010 Päättynyt PTK 15/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.03.2010 Päättynyt PTK 16/2010 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.04.2010