HE 103/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain sekä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 15 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion virkamieslain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1992

Voimaantulo

15.12.1992

Säädöskokoelma
1237/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 15 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1992

Voimaantulo

15.12.1992

Säädöskokoelma
1238/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion virkamieslain väliaikaisesta muuttamisesta

2) Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 15 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. vanh. hallitussihteeri Saarela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

2824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.1992 Päättynyt PTK 97/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2924

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 14/1992 vp
Valmistunut

24.11.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 161/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1992 Poistettu PTK 162/1992
01.12.1992 Poistettu PTK 163/1992
03.12.1992 Päättynyt PTK 165/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1992 Päättynyt PTK 169/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4904

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992 5
Istuntopöytäkirjan sivu

4942

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.12.1992