Valtiopaivaasia HE 103/1995

HE 103/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuonna 1996 perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansaneläkelain 3 ja 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

01.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1360/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki vuodelta 1996 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta

Vahvistettu

01.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1361/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työnantajan lapsilisämaksun ja vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1996

Vahvistettu

01.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1362/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki sairausvakuutuslain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

01.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1363/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain 3 ja 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

2) Laki vuodelta 1996 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta

3) Laki työnantajan lapsilisämaksun ja vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1996

4) Laki sairausvakuutuslain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.09.1995

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1590

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 63/1995 1617

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/1995 vp
Valmistunut

31.10.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 91/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 92/1995 2515

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 93/1995 2523 3
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1995 Päättynyt PTK 95/1995 2576

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.11.1995

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​