HE 103/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1998

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1998

Vahvistettu

21.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1028/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1998

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Viherkenttä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.09.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.09.1997 Poistettu PTK 102/1997
10.09.1997 Poistettu PTK 103/1997
11.09.1997 Poistettu PTK 105/1997
12.09.1997 Päättynyt PTK 106/1997
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 21/1997 vp
Valmistunut

24.10.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 135/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.10.1997 Päättynyt PTK 137/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.10.1997 Päättynyt PTK 138/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.1997 Päättynyt PTK 139/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.11.1997

Vastaus
EV 148/1997 vp

Asiasanat