Valtiopaivaasia HE 103/2001

HE 103/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin oikeusministeriön hallinnonalan lakeihin

Päätökset

1. Laki rikosvahinkolain muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
963/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki saatavien perinnästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
964/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
965/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki löytötavaralain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
966/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki osuuskuntalain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
967/2001
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vakuutussopimuslain 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
968/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
969/2001
Päätös

Hyväksytty

8. Laki ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
970/2001
Päätös

Hyväksytty

9. Laki rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
971/2001
Päätös

Hyväksytty

10. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
972/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
973/2001
Päätös

Hyväksytty

12. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
974/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki hovioikeuslain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
975/2001
Päätös

Hyväksytty

14. Laki ulosottomaksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
976/2001
Päätös

Hyväksytty

15. Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
977/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikosvahinkolain muuttamisesta

2. Laki saatavien perinnästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

3. Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain 10 §:n muuttamisesta

4. Laki löytötavaralain 3 §:n muuttamisesta

5. Laki osuuskuntalain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

6. Laki vakuutussopimuslain 45 §:n muuttamisesta

7. Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

8. Laki ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

9. Laki rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta

10. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun muuttamisesta

11. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

12. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

13. Laki hovioikeuslain 9 §:n muuttamisesta

14. Laki ulosottomaksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

15. Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.06.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Andersson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.2001 Päättynyt PTK 86/2001 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 19/2001 vp
Valmistunut

28.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 1., 2., 4.-9., 11. ja 13.-15. hyväksytään muuttamattomina että lakiehdotukset 3., 10. ja 12. hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2001 Keskeytetty PTK 112/2001 13
12.10.2001 Päättynyt PTK 114/2001 1 1-7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2001 Päättynyt PTK 115/2001 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.10.2001