Valtiopaivaasia HE 103/2003

HE 103/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla säännöksillä

Päätökset

1. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1202/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki hovioikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1203/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1204/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1205/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1206/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki vakuutusoikeuslain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1207/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki työtuomioistuimesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1208/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki markkinaoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1209/2003
Päätös

Hyväksytty

9. Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1210/2003
Päätös

Hyväksytty

10. Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1211/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

2. Laki hovioikeuslain 6 §:n muuttamisesta

3. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

4. Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

5. Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta

6. Laki vakuutusoikeuslain muuttamisesta

7. Laki työtuomioistuimesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

8. Laki markkinaoikeuslain muuttamisesta

9. Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta

10. Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.10.2003

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Liljeroos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2003 Päättynyt PTK 87/2003 6
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/2003 vp
Valmistunut

25.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 8.-10. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1.-7. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 100/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.2003 Päättynyt PTK 101/2003 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2003 Päättynyt PTK 103/2003 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2003