HE 103/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rajat ylittäviä pääomayhtiöiden sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi yhteisölainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1415/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1416/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1417/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki kaupparekisterilain 3 ja 18 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1418/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1419/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki yrityskiinnityslain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1420/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1421/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1422/2007
Päätös

Hyväksytty

9. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1423/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1424/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1425/2007
Päätös

Hyväksytty

12. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1426/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 78 ja 79 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1427/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 14 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1428/2007
Päätös

Hyväksytty

15. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 30 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1429/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

2. Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

4. Laki kaupparekisterilain 3 ja 18 a §:n muuttamisesta

5. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

6. Laki yrityskiinnityslain 10 §:n muuttamisesta

7. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

8. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

9. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

10. Laki arvopaperimarkkinalain 3 luvun 7 a §:n ja 4 a luvun 5 b §:n muuttamisesta

11. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 15 §:n muuttamisesta

12. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

13. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 20 b ja 20 c §:n muuttamisesta

14. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 14 b §:n muuttamisesta

15. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 30 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jauhiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.10.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.2007 Päättynyt PTK 65/2007
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 8/2007 vp
Valmistunut

27.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 4.-8., 11., 14. ja 15. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 3., 9., 10., 12. ja 13. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 88/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2007 Päättynyt PTK 89/2007
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2007 Päättynyt PTK 92/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2007

Vastaus
EV 115/2007 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin