Valtiopaivaasia HE 103/2007

HE 103/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rajat ylittäviä pääomayhtiöiden sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi yhteisölainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1415/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1416/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1417/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki kaupparekisterilain 3 ja 18 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1418/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1419/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki yrityskiinnityslain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1420/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1421/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1422/2007
Päätös

Hyväksytty

9. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1423/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1424/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1425/2007
Päätös

Hyväksytty

12. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1426/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 78 ja 79 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1427/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 14 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1428/2007
Päätös

Hyväksytty

15. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 30 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

31.12.2007

Säädöskokoelma
1429/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

2. Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

4. Laki kaupparekisterilain 3 ja 18 a §:n muuttamisesta

5. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

6. Laki yrityskiinnityslain 10 §:n muuttamisesta

7. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

8. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

9. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

10. Laki arvopaperimarkkinalain 3 luvun 7 a §:n ja 4 a luvun 5 b §:n muuttamisesta

11. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 15 §:n muuttamisesta

12. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

13. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 20 b ja 20 c §:n muuttamisesta

14. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 14 b §:n muuttamisesta

15. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 30 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.10.2007

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jauhiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.10.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2007 Päättynyt PTK 65/2007 2
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 8/2007 vp
Valmistunut

27.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 4.-8., 11., 14. ja 15. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 3., 9., 10., 12. ja 13. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 88/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2007 Päättynyt PTK 89/2007 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2007 Päättynyt PTK 92/2007 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2007

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin