Valtiopaivaasia HE 104/1990

HE 104/1990 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki arvo-osuusjärjestelmästä

Vahvistettu

17.05.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
826/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki arvo-osuustileistä

Vahvistettu

17.05.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
827/1991
Päätös

Hyväksytty

3) Laki määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetun asetuksen 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.05.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
828/1991
Päätös

Hyväksytty

4) Laki ulosottolain muuttamisesta

Vahvistettu

17.05.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
829/1991
Päätös

Hyväksytty

5) Laki rahan, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta)

Vahvistettu

17.05.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
830/1991
Päätös

Hyväksytty

6) Laki lahjanlupauslain muuttamisesta

Vahvistettu

17.05.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
831/1991
Päätös

Hyväksytty

7) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

17.05.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
832/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

Vahvistettu

17.05.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
833/1991
Päätös

Hyväksytty

9) Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

17.05.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
834/1991
Päätös

Hyväksytty

10) Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 8 §:n muutttamisesta

Vahvistettu

17.05.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
835/1991
Päätös

Hyväksytty

11) Laki ulkomaalaisten oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.05.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
836/1991
Päätös

Hyväksytty

12) Laki vakuutusyhtiölain 3 a luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.05.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
837/1991
Päätös

Hyväksytty

13) Laki kaupparekisterilain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.05.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
838/1991
Päätös

Hyväksytty

14) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.05.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
839/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvo-osuusjärjestelmästä

2) Laki arvo-osuustileistä

3) Laki määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetun asetuksen 19 §:n muuttamisesta

4) Laki ulosottolain muuttamisesta

5) Laki rahan, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta)

6) Laki lahjanlupauslain muuttamisesta

7) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

8) Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

9) Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

10) Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 8 §:n muutttamisesta

11) Laki ulkomaalaisten oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

12) Laki vakuutusyhtiölain 3 a luvun 5 §:n muuttamisesta

13) Laki kaupparekisterilain 18 §:n muuttamisesta

14) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.08.1990

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.1990

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2616

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.1990 Päättynyt PTK 86/1990 2681

Valiokuntakäsittely

Pankkivaliokunta

Mietintö

Pankkivaliokunnan mietintö
PaVM 11/1990 vp
Valmistunut

29.11.1990

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1990

Istuntopöytäkirja
PTK 136/1990 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1990 Päättynyt PTK 138/1990 4873

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 240/1990 vp
Valmistunut

05.12.1990

Päätösehdotus

Hyv. PaV:n ehd. muk.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1990 Poistettu PTK 141/1990 5037
07.12.1990 Päättynyt PTK 142/1990 5062
Päätös

Hyv. SuV:n ehd. muk.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1990 Päättynyt PTK 144/1990 5103

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.05.1991

​​​​