Valtiopaivaasia HE 104/1991

HE 104/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain 21 §:n ja erikoissairaanhoitolain 37 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansanterveyslain 21 §:n muuttamisesta

Säädöskokoelma
73/1992
Päätös

Jätetty lepäämään (VJ 66 §)

2) Laki erikoissairaanhoitolain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1992

Voimaantulo

01.03.1992

Säädöskokoelma
74/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki kansanterveyslain muuttamisesta (StVM 19/1991)

Vahvistettu

31.01.1992

Voimaantulo

01.03.1992

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansanterveyslain 21 §:n muuttamisesta

2) Laki erikoissairaanhoitolain 37 §:n muuttamisesta

3) Laki kansanterveyslain muuttamisesta (StVM 19/1991)

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1991

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. hallitusneuvos Kauppinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.10.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1885

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.1991 Pp 15.10. PTK 64/1991 1966
15.10.1991 Päättynyt PTK 65/1991 2022

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 19/1991 vp
Valmistunut

12.12.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 108/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1991 Päättynyt PTK 109/1991 3696

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1991 Päättynyt PTK 111/1991 3801
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1991 Pp seuraavaan ist. PTK 117/1991 4043 16
21.12.1991 Päättynyt PTK 118/1991 4106 36
Huomautus

Lepäämään jätetyn lain käsittely M 4/1993 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § 7 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.01.1992

​​​​