Valtiopaivaasia HE 104/1993

HE 104/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kotikuntalaiksi ja laiksi väestötietolain muuttamisesta

Päätökset

1) Kotikuntalaki

Vahvistettu

11.03.1994

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
201/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki väestötietolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.1994

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
202/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Kotikuntalaki

2) Laki väestötietolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.06.1993

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Kilpi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.1993 Päättynyt PTK 92/1993 2219

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 27/1993 vp
Valmistunut

14.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 19/1993 vp
Valmistunut

22.09.1993

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 9/1993 vp
Valmistunut

10.12.1993

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 177/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1993 Päättynyt PTK 178/1993 5642

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1993 Päättynyt PTK 180/1993 5670 198
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1993 Päättynyt PTK 185/1993 5773

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.01.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​