HE 104/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sairausvakuutuslain (7 §:n, StVM 16/1995 vp) muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1409/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Uusi laki: Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä, StVM 16/1995 vp

Vahvistettu

08.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1410/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain (7 §:n, StVM 16/1995 vp) muuttamisesta

2) Uusi laki: Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä, StVM 16/1995 vp

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1590

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 63/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1618

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 16/1995 vp
Valmistunut

10.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 96/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.1995 Päättynyt PTK 97/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1995 Keskeytynyt PTK 99/1995
17.11.1995 Päättynyt PTK 101/1995 2
Istuntopöytäkirjan sivu

2624

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2673

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.1995

Vastaus
EV 103/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1