HE 104/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle palkkaturvalaiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Palkkaturvalaki

Vahvistettu

27.11.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
866/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Uusi laki: Laki konkurssisäännön 31 §:n muuttamisesta, TyVM 6/1998 vp

Vahvistettu

27.11.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
867/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Palkkaturvalaki

2) Uusi laki: Laki konkurssisäännön 31 §:n muuttamisesta, TyVM 6/1998 vp

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hartikka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.09.1998 Päättynyt PTK 98/1998

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 6/1998 vp
Valmistunut

16.10.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 132/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.10.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.1998 Päättynyt PTK 133/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.1998 Päättynyt PTK 138/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.11.1998

Vastaus
EV 127/1998 vp