Valtiopaivaasia HE 104/1999

HE 104/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

01.09.2000

Säädöskokoelma
45/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

07.03.2001

Säädöskokoelma
46/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

21.02.2001

Säädöskokoelma
47/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

21.02.2001

Säädöskokoelma
48/2000
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yritystuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Säädöskokoelma
49/2000
Päätös

Hyväksytty

6. Laki aravalain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

21.02.2001

Säädöskokoelma
50/2000
Päätös

Hyväksytty

7. Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

21.02.2001

Säädöskokoelma
51/2000
Päätös

Hyväksytty

8. Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

17.01.2002

Säädöskokoelma
52/2000
Päätös

Hyväksytty

9. Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Säädöskokoelma
53/2000
Päätös

Hyväksytty

10. Laki poronhoitolain 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

22.03.2001

Säädöskokoelma
54/2000
Päätös

Hyväksytty

11. Laki kolttalain 8 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

06.09.2000

Säädöskokoelma
55/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki

2. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

3. Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4. Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

5. Laki yritystuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

6. Laki aravalain 1 §:n muuttamisesta

7. Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

8. Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

9. Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 7 §:n muuttamisesta

10. Laki poronhoitolain 34 §:n muuttamisesta

11. Laki kolttalain 8 ja 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.10.1999

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tolvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1999 Päättynyt PTK 74/1999 20
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 16/1999 vp
Valmistunut

07.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-11. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 114/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 8.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1999 Päättynyt PTK 115/1999 9
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1999 Päättynyt PTK 116/1999 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1999

​​​​