HE 104/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

01.09.2000

Säädöskokoelma
45/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

07.03.2001

Säädöskokoelma
46/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

21.02.2001

Säädöskokoelma
47/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

21.02.2001

Säädöskokoelma
48/2000
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yritystuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Säädöskokoelma
49/2000
Päätös

Hyväksytty

6. Laki aravalain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

21.02.2001

Säädöskokoelma
50/2000
Päätös

Hyväksytty

7. Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

21.02.2001

Säädöskokoelma
51/2000
Päätös

Hyväksytty

8. Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

17.01.2002

Säädöskokoelma
52/2000
Päätös

Hyväksytty

9. Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Säädöskokoelma
53/2000
Päätös

Hyväksytty

10. Laki poronhoitolain 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

22.03.2001

Säädöskokoelma
54/2000
Päätös

Hyväksytty

11. Laki kolttalain 8 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

06.09.2000

Säädöskokoelma
55/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki

2. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

3. Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4. Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

5. Laki yritystuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

6. Laki aravalain 1 §:n muuttamisesta

7. Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

8. Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

9. Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 7 §:n muuttamisesta

10. Laki poronhoitolain 34 §:n muuttamisesta

11. Laki kolttalain 8 ja 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tolvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1999 Päättynyt PTK 74/1999
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 16/1999 vp
Valmistunut

07.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-11. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 114/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 8.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1999 Päättynyt PTK 115/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1999 Päättynyt PTK 116/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1999

Vastaus
EV 128/1999 vp