Valtiopaivaasia HE 104/2002

HE 104/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Repoveden kansallispuistosta

Päätökset

1. Laki Repoveden kansallispuistosta

Vahvistettu

25.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
993/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Repoveden kansallispuistosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.08.2002

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Karjalainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.09.2002 Päättynyt PTK 92/2002 2
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 8/2002 vp
Valmistunut

27.09.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 107/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.10.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2002 Keskeytetty PTK 111/2002 5
08.10.2002 Päättynyt PTK 112/2002 7
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.2002 Poistettu PTK 116/2002 5
15.10.2002 Päättynyt PTK 117/2002 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2002

​​​​