HE 105/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta sekä turvavarastolain, tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilain ja varmuusvarastointimaksusta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki huoltovarmuuden turvaamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1390/1992
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki turvavarastolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1392/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1393/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki varmuusvarastointimaksusta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1394/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki huoltovarmuuden turvaamisesta

2) Laki turvavarastolain muuttamisesta

3) Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilain muuttamisesta

4) Laki varmuusvarastointimaksusta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Aarnikka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

2824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.1992 Päättynyt PTK 97/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2924

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 32/1992 vp
Valmistunut

09.10.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 125/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 126/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3723

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.1992 Päättynyt PTK 128/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3764

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.10.1992