HE 105/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasavustuslain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.11.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1266/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Lähteinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1590

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 63/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1618

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 12/1995 vp
Valmistunut

10.10.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.10.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 77/1995 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.1995 Päättynyt PTK 79/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.1995 Päättynyt PTK 80/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2125

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.1995 Päättynyt PTK 84/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2207

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.10.1995

Vastaus
EV 65/1995 vp