HE 105/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1126/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1127/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

2) Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

2761

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.09.1996 Poistettu PTK 97/1996
11.09.1996 Poistettu PTK 98/1996
12.09.1996 Poistettu PTK 100/1996
17.09.1996 Päättynyt PTK 102/1996
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

2932

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 37/1996 vp
Valmistunut

08.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.1996 Päättynyt PTK 139/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.1996 Keskeytynyt PTK 142/1996
15.11.1996 Päättynyt PTK 143/1996 3-9
Istuntopöytäkirjan sivu

4519

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 146/1996 1
Istuntopöytäkirjan sivu

4654

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.11.1996

Vastaus
EV 179/1996 vp