Valtiopaivaasia HE 105/1997

HE 105/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/EU 92/12/ETY

Päätökset

1) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1026/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1027/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.09.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Viherkenttä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.09.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.09.1997 Poistettu PTK 102/1997
10.09.1997 Poistettu PTK 103/1997
11.09.1997 Poistettu PTK 105/1997
12.09.1997 Päättynyt PTK 106/1997
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 15/1997 vp
Valmistunut

03.10.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 121/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.1997 Päättynyt PTK 123/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.1997 Päättynyt PTK 124/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.1997 Päättynyt PTK 125/1997 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.10.1997

​​​​