Valtiopaivaasia HE 105/2002

HE 105/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kalastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.02.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
154/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kalastuslain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.08.2002

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Torvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.2002 Päättynyt PTK 88/2002 16
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 14/2002 vp
Valmistunut

24.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, ja että lakialoite LA 7/2001 vp hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 50/2002 vp
Valmistunut

26.11.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 189/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.01.2003 Päättynyt PTK 190/2002 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.02.2003 Päättynyt PTK 194/2002 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.02.2003

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot