Valtiopaivaasia HE 105/2013

HE 105/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki

Päätös

Hylätty

2. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1246/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki Verohallinnosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1247/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1248/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 24 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1249/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

3. Laki Verohallinnosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

4. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

5. Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 24 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2013 Poistettu PTK 83/2013 4
19.09.2013 Poistettu PTK 85/2013 6
20.09.2013 Poistettu PTK 86/2013 4
24.09.2013 Päättynyt PTK 87/2013 4
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 22/2013 vp
Valmistunut

12.11.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen HE 105/2013 vp sisältyvät 3.-5. lakiehdotus sekä hallituksen esitykseen HE 181/2013 vp sisältyvät 1. ja 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että hallitukseen esitykseen HE 105/2013 vp sisältyvä 2. lakiehdotus ja hallitukseen esitykseen HE 181/2013 vp sisältyvä 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja yhdistettyinä 2. lakiehdotukseksi, että hallituksen esitykseen HE 105/2013 vp sisältyvä 1. lakiehdotus hylätään, että lakialoitteet LA 33/2013 vp, LA 43/2013 vp, LA 47/2013 vp, LA 48/2013 vp ja LA 60/2013 vp hylätään ja että toimenpidaloite TPA 30/2013 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2013 Keskeytetty PTK 116/2013 3
22.11.2013 Päättynyt PTK 118/2013 1 1-5
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen 181 sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin 105 ja 181 sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen 105 sisältyvien 3.-5. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen 181 sisältyvien 3.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen 105 sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2013 Keskeytetty PTK 119/2013 10
27.11.2013 Päättynyt PTK 120/2013 3 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin 105 ja 181 sisältyvän 2. lakiehdotuksen, hallituksen esitykseen 105 sisältyvät 3.-5. lakiehdotukset sekä hallituksen esitykseen 181 sisältyvät 1. ja 3.-5. lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen 105 sisältyvän 1. lakiehdotuksen sekä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2013

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​