Valtiopaivaasia HE 106/1975 II

HE 106/1975 II vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta sekä siitä johtuvista muutoksista muuhun lainsäädäntöön.

Päätökset

Päätös

Hyväksytty

1) Laki veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta.

Säädöskokoelma
145/1976

2) Laki rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja kunnallisverosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta.

Säädöskokoelma
146/1976

3) Laki merimiesverolain 12 §:n muuttamisesta.

Säädöskokoelma
147/1976

4) Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 11 ja 13 §:n muuttamisesta.

Säädöskokoelma
148/1976

5) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta.

Säädöskokoelma
149/1976

6) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 14 §:n muuttamisesta.

Säädöskokoelma
150/1976

7) Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta.

Säädöskokoelma
151/1976

8) Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta.

Säädöskokoelma
152/1976

9) Laki valmisteverotuslain muuttamisesta.

Säädöskokoelma
153/1976

10) Laki elokuvaverolain 17 §:n muuttamisesta.

Säädöskokoelma
154/1976

11) Laki verotuslain muuttamisesta.

Säädöskokoelma
155/1976

12) Laki veronkuittauslain muuttamisesta.

Säädöskokoelma
156/1976

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta.

2) Laki rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja kunnallisverosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta.

3) Laki merimiesverolain 12 §:n muuttamisesta.

4) Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 11 ja 13 §:n muuttamisesta.

5) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta.

6) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 14 §:n muuttamisesta.

7) Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta.

8) Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta.

9) Laki valmisteverotuslain muuttamisesta.

10) Laki elokuvaverolain 17 §:n muuttamisesta.

11) Laki verotuslain muuttamisesta.

12) Laki veronkuittauslain muuttamisesta.

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.10.1975

Istuntopöytäkirjan sivu

346

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

357

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 60/1975 II vp

Ensimmäinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

1966

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 102/1975 II vp

Toinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

1975

Kolmas käsittely

Pvm

27.01.1976

Istuntopöytäkirjan sivu

2038

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​