HE 106/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tilastolaiksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Tilastolaiksi

Vahvistettu

21.01.1994

Voimaantulo

01.02.1994

Säädöskokoelma
62/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Tilastolaiksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vasiljeff

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.09.1993 Päättynyt PTK 92/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2220

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 26/1993 vp
Valmistunut

10.12.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 172/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1993 Päättynyt PTK 173/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1993 Päättynyt PTK 174/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

5367

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1993 Päättynyt PTK 181/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

5696

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.01.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1