Valtiopaivaasia HE 106/1993

HE 106/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tilastolaiksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Tilastolaiksi

Vahvistettu

21.01.1994

Voimaantulo

01.02.1994

Säädöskokoelma
62/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Tilastolaiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.06.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vasiljeff

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.1993 Päättynyt PTK 92/1993 2220

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 26/1993 vp
Valmistunut

10.12.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 172/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1993 Päättynyt PTK 173/1993 5363

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1993 Päättynyt PTK 174/1993 5367
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1993 Päättynyt PTK 181/1993 5696

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.01.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1

​​​​