Valtiopaivaasia HE 106/1994

HE 106/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 18 §:n muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätökset

1) Laki työttömyysturvalain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
586/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
587/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain 18 §:n muuttamisesta

2) Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.05.1994

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1236

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.1994 Päättynyt PTK 48/1994 1328

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/1994 vp
Valmistunut

14.06.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 63/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1994 Päättynyt PTK 64/1994 2083

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1994 Päättynyt PTK 65/1994 2091 11-13
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1994 Keskeytynyt PTK 70/1994 2286
23.06.1994 Päättynyt PTK 71/1994 2327 16

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (HE)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​