Valtiopaivaasia HE 106/1995

HE 106/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ulosottoviranomaisia ja ulosottoasioiden muutoksenhakua koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Päätökset

1) Laki ulosottolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.03.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
197/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ulosottotoimesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

22.03.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
198/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki osamaksukaupasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.03.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
199/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.03.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
200/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki kielilain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.03.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
201/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulosottolain muuttamisesta

2) Laki ulosottotoimesta annetun lain kumoamisesta

3) Laki osamaksukaupasta annetun lain muuttamisesta

4) Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

5) Laki kielilain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.1995

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995 1658

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/1995 vp
Valmistunut

13.12.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 7/1995 vp
Valmistunut

12.12.1995

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 132/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 137/1995 3755

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 138/1995 3766 3
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1996 Päättynyt PTK 6/1996 81

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.02.1996

Vastaus
EV 4/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1