Valtiopaivaasia HE 106/1996

HE 106/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Uusi nimike: Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, VaVM 40/1996 vp

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1109/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2) Uusi laki: Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, VaVM 40/1996 vp

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1110/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.09.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2761

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.09.1996 Poistettu PTK 97/1996 2932
11.09.1996 Poistettu PTK 98/1996 3023
12.09.1996 Poistettu PTK 100/1996 3085
17.09.1996 Päättynyt PTK 102/1996 3181
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 40/1996 vp
Valmistunut

22.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 153/1996 4826

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1996 Keskeytynyt PTK 157/1996 4964
29.11.1996 Päättynyt PTK 159/1996 5002 3, 4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996 5134

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot