Valtiopaivaasia HE 106/2001

HE 106/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä

Päätökset

1. Laki työsuojeluhenkilörekisteristä

Vahvistettu

23.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1039/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työsuojeluhenkilörekisteristä

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.08.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Johtaja Suomaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.2001 Päättynyt PTK 86/2001 5
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 7/2001 vp
Valmistunut

16.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 13/2001 vp
Valmistunut

27.09.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 116/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.2001 Päättynyt PTK 118/2001 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2001 Päättynyt PTK 119/2001 23
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.11.2001