HE 106/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 89/2003 vp) täydentämisestä

(Toinen lisäbudjetti 2003, täydentäminen)

1. Vuoden 2003 II lisätalousarvio

Voimaantulo

20.11.2003

Säädöskokoelma
932/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2003 II lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Sukselainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2003 Päättynyt PTK 87/2003
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 20/2003 vp
Valmistunut

11.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään muutoin hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena, paitsi momenttien 15.03.01, 26.01.23, 31.24.78 ja 31.99.89 osalta muutettuna, että lisätalousarvioaloitteet LTA 63-65/2003 vp hylätään, että lisätalousarviota sovelletaan 20 päivästä marraskuuta 2003 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 91/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.2003 Keskeytetty PTK 92/2003
14.11.2003 Päättynyt PTK 94/2003 1-4
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 89/2003 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

18.11.2003

Kirjelmä
EK 36/2003 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot