HE 107/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden terveydenhuollon ammattien harjoittamista koskevien lakien muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1021/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1022/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1023/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki optikon toimen harjoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1024/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1025/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1026/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

4) Laki optikon toimen harjoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

5) Laki hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

6) Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Partanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

2824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.09.1992 Päättynyt PTK 94/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2876

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 34/1992 vp
Valmistunut

08.10.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 125/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 126/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3723

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.1992 Päättynyt PTK 128/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3763

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.11.1992