HE 107/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

25.08.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
782/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

1236

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.1994 Päättynyt PTK 49/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1389

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 16/1994 vp
Valmistunut

20.06.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 67/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.1994 Päättynyt PTK 68/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.1994 Päättynyt PTK 69/1994 30
Istuntopöytäkirjan sivu

2210

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.06.1994 Päättynyt PTK 71/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2324

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.07.1994