HE 107/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.01.1996

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
6/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.01.1996

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
7/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kurkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1658

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 5/1995 vp
Valmistunut

01.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 91/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 92/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 93/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2522

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.1995 Päättynyt PTK 95/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2574

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.11.1995

Vastaus
EV 96/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1