Valtiopaivaasia HE 107/1996

HE 107/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki varallisuusverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
924/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki varallisuusverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.09.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2761

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.09.1996 Poistettu PTK 97/1996 2932
11.09.1996 Poistettu PTK 98/1996 3023
12.09.1996 Poistettu PTK 100/1996 3085
17.09.1996 Päättynyt PTK 102/1996 3181
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 38/1996 vp
Valmistunut

08.11.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1996 Päättynyt PTK 139/1996 4473

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.1996 Päättynyt PTK 142/1996 4519
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 146/1996 4670

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.11.1996

​​​​