Valtiopaivaasia HE 107/1998

HE 107/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 8 ja 9 §:n sekä käräjäoikeuslain 19 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki oikeudenkäymiskaaren 21 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

19.03.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
368/1999
Päätös

Hyväksytty

2) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.03.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
369/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki käräjäoikeuslain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.03.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
370/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki oikeudenkäymiskaaren 21 luvun muuttamisesta

2) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta

3) Laki käräjäoikeuslain 19 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.09.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.1998 Päättynyt PTK 107/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 26/1998 vp
Valmistunut

29.01.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 195/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1999 Päättynyt PTK 196/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.02.1999 Keskeytynyt PTK 198/1998
05.02.1999 Päättynyt PTK 199/1998 12
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1999 Päättynyt PTK 200/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.02.1999

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot