Valtiopaivaasia HE 107/2003

HE 107/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veronkantolain 4 a §:n ja valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki veronkantolain 4 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1006/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1007/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki veronkantolain 4 a §:n muuttamisesta

2. Laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.10.2003

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ikonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2003 Päättynyt PTK 87/2003 10
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 25/2003 vp
Valmistunut

18.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2003 Päättynyt PTK 97/2003 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2003 Päättynyt PTK 99/2003 6 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.11.2003