Valtiopaivaasia HE 107/2009

HE 107/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
892/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
893/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.06.2009

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Johtaja Tammilehto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.09.2009 Päättynyt PTK 72/2009 8
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 7/2009 vp
Valmistunut

14.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 93/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2009 Keskeytetty PTK 94/2009 4
20.10.2009 Päättynyt PTK 95/2009 39
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.2009 Päättynyt PTK 99/2009 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.11.2009

​​​​