Valtiopaivaasia HE 108/1991

HE 108/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1599/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1991

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.10.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1929

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.1991 Pp 15.10. PTK 64/1991 1974
15.10.1991 Päättynyt PTK 65/1991 2064

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 11/1991 vp
Valmistunut

21.11.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 92/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1991 Poistettu PTK 93/1991 3194
26.11.1991 Päättynyt PTK 94/1991 3211

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1991 Keskeytynyt PTK 96/1991 3255
29.11.1991 Päättynyt PTK 97/1991 3282 18
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1991 Päättynyt PTK 98/1991 3314

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1991

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​