Valtiopaivaasia HE 108/1992

HE 108/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
949/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
950/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki merimieseläkelain 27 a ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
951/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
952/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

3) Laki merimieseläkelain 27 a ja 33 §:n muuttamisesta

4) Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.06.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Esittelijä Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.09.1992 Päättynyt PTK 94/1992 2876

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 22/1992 vp
Valmistunut

10.09.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.09.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 103/1992 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.1992 Päättynyt PTK 106/1992 3249

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1992 Päättynyt PTK 107/1992 3260
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.1992 Päättynyt PTK 111/1992 3457

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.10.1992