HE 108/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
949/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
950/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki merimieseläkelain 27 a ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
951/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
952/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

3) Laki merimieseläkelain 27 a ja 33 §:n muuttamisesta

4) Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Esittelijä Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

2824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.09.1992 Päättynyt PTK 94/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2876

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 22/1992 vp
Valmistunut

10.09.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.09.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 103/1992 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.1992 Päättynyt PTK 106/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.09.1992 Päättynyt PTK 107/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3260

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.09.1992 Päättynyt PTK 111/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3457

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.10.1992