Valtiopaivaasia HE 108/1996

HE 108/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki merimieseläkelain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
776/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki merimieseläkelain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.09.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2846

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.1996 Päättynyt PTK 101/1996 3088

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 17/1996 vp
Valmistunut

27.09.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 115/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.1996 Päättynyt PTK 117/1996 3562

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.1996 Päättynyt PTK 118/1996 3571
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996 3587

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.10.1996