Valtiopaivaasia HE 108/2004

HE 108/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.2004

Voimaantulo

15.11.2004

Säädöskokoelma
931/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.06.2004

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hallberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.06.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004 29
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 14/2004 vp
Valmistunut

30.09.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.10.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 100/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.10.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.2004 Päättynyt PTK 101/2004 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2004 Päättynyt PTK 104/2004 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.10.2004

​​​​