Valtiopaivaasia HE 108/2012

HE 108/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
661/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kilpailulain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
662/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki postilain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
663/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
664/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
665/2012
Päätös

Hyväksytty

6. Laki viestintämarkkinalain 12 ja 113 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
666/2012
Päätös

Hyväksytty

7. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
667/2012
Päätös

Hyväksytty

8. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
668/2012
Päätös

Hyväksytty

9. Laki sähkömarkkinalain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
669/2012
Päätös

Hyväksytty

10. Laki vakuutuskassalain 135 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
670/2012
Päätös

Hyväksytty

11. Laki eläkesäätiölain 102 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
671/2012
Päätös

Hyväksytty

12. Laki valmiuslain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
672/2012
Päätös

Hyväksytty

13. Laki maksupalvelulain 85 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
673/2012
Päätös

Hyväksytty

14. Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
674/2012
Päätös

Hyväksytty

15. Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
675/2012
Päätös

Hyväksytty

16. Laki kuluttajaneuvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
676/2012
Päätös

Hyväksytty

17. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
677/2012
Päätös

Hyväksytty

18. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
678/2012
Päätös

Hyväksytty

19. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
679/2012
Päätös

Hyväksytty

20. Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
680/2012
Päätös

Hyväksytty

21. Laki saatavien perinnästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
681/2012
Päätös

Hyväksytty

22. Laki asuntokauppalain 2 ja 7 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
682/2012
Päätös

Hyväksytty

23. Laki rikoslain 30 luvun 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
683/2012
Päätös

Hyväksytty

24. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
684/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta

2. Laki kilpailulain muuttamisesta

3. Laki postilain 12 §:n muuttamisesta

4. Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 44 §:n muuttamisesta

5. Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

6. Laki viestintämarkkinalain 12 ja 113 §:n muuttamisesta

7. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

8. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

9. Laki sähkömarkkinalain 41 §:n muuttamisesta

10. Laki vakuutuskassalain 135 §:n muuttamisesta

11. Laki eläkesäätiölain 102 §:n muuttamisesta

12. Laki valmiuslain 29 §:n muuttamisesta

13. Laki maksupalvelulain 85 §:n muuttamisesta

14. Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta

15. Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain muuttamisesta

16. Laki kuluttajaneuvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

17. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

18. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

19. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

20. Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta

21. Laki saatavien perinnästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

22. Laki asuntokauppalain 2 ja 7 luvun muuttamisesta

23. Laki rikoslain 30 luvun 3 a §:n muuttamisesta

24. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2012

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Holm

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2012 Poistettu PTK 81/2012 24
19.09.2012 Poistettu PTK 82/2012 24
20.09.2012 Poistettu PTK 83/2012 25
21.09.2012 Päättynyt PTK 84/2012 25
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 9/2012 vp
Valmistunut

23.10.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.2012 Päättynyt PTK 103/2012 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2012 Päättynyt PTK 105/2012 29
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.2012