HE 109/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen liittyvien työoikeudellisten säännösten muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työsopimuslain 7 ja 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.02.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
235/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.02.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
236/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki henkilöstörahastolain 44 ja 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.02.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
237/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.02.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
238/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työsopimuslain 7 ja 40 §:n muuttamisesta

2) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

3) Laki henkilöstörahastolain 44 ja 48 §:n muuttamisesta

4) Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lonka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

2824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.1992 Päättynyt PTK 97/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2925

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 12/1992 vp
Valmistunut

20.11.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 161/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1992 Poistettu PTK 162/1992
01.12.1992 Päättynyt PTK 163/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1992 Keskeytynyt PTK 164/1992
03.12.1992 Päättynyt PTK 165/1992 3
Istuntopöytäkirjan sivu

4829

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992 11
Istuntopöytäkirjan sivu

4972

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1992