Valtiopaivaasia HE 109/1994

HE 109/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi

Päätökset

1) Laki neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
578/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.05.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1236

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.1994 Päättynyt PTK 48/1994 1279
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 3/1994 vp
Valmistunut

10.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 6 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 61/1994 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1994 Päättynyt PTK 63/1994 1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1994 Päättynyt PTK 64/1994 2006 3-9
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994 2215 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot