Valtiopaivaasia HE 109/1996

HE 109/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.02.1997

Säädöskokoelma
1058/1996
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 15 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.02.1997

Säädöskokoelma
1059/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rikoslain 3 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.02.1997

Säädöskokoelma
1060/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki rikosrekisterilain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1061/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1062/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1063/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta

2) Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 15 a §:n muuttamisesta

3) Laki rikoslain 3 luvun muuttamisesta

4) Laki rikosrekisterilain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

5) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

6) Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.1996

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3088

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.1996 Päättynyt PTK 103/1996 3185

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 16/1996 vp
Valmistunut

26.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1996 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1996 Päättynyt PTK 154/1996 4870

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1996 Keskeytynyt PTK 155/1996 4912
29.11.1996 Päättynyt PTK 159/1996 5001 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996 5131

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom (LaVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996