HE 109/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
775/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Niiranen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.1998 Päättynyt PTK 107/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 30/1998 vp
Valmistunut

29.09.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.10.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 116/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.10.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.1998 Päättynyt PTK 117/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.1998 Päättynyt PTK 118/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.1998 Päättynyt PTK 122/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.10.1998

Vastaus
EV 102/1998 vp