Valtiopaivaasia HE 109/1999

HE 109/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuomareiden nimittämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki tuomareiden nimittämisestä

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
205/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
206/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
207/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki valtion virkamieslain 45 ja 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
208/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki hovioikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
209/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
210/2000
Päätös

Hyväksytty

7. Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
211/2000
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
212/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
213/2000
Päätös

Hyväksytty

10. Laki työtuomioistuimesta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
214/2000
Päätös

Hyväksytty

11. Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
215/2000
Päätös

Hyväksytty

12. Laki muutoksenhausta tuomioistuimen virkaa haettaessa annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
216/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuomareiden nimittämisestä

2. Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki valtion virkamieslain 48 §:n muuttamisesta

5. Laki hovioikeuslain muuttamisesta

6. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

7. Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta

8. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

9. Laki vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta

10. Laki työtuomioistuimesta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta

11. Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

12. Laki muutoksenhausta tuomioistuimen virkaa haettaessa annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.10.1999

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos osastopäällikkönä Rapola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.10.1999 Päättynyt PTK 81/1999 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/2000 vp
Valmistunut

17.02.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 6., 7. ja 9.-12. hyväksytään muuttamattomina, että 1.-5. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 13/1999 vp
Valmistunut

24.11.1999

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.02.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 14/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.02.2000 Päättynyt PTK 15/2000 1
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.02.2000 Päättynyt PTK 16/2000 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.02.2000 Keskeytetty PTK 17/2000 5
22.02.2000 Päättynyt PTK 18/2000 2 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Perustuslakivaliokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä säädetyssä järjestyksessä, jos ne eivät tule voimaan ennen 1 maaliskuuta 2000.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.02.2000