Valtiopaivaasia HE 109/2000

HE 109/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2001

(Budjetti 2001 )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2001

Voimaantulo

01.01.2001

Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2001

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.09.2000

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Viherkenttä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.09.2000 Keskeytetty PTK 94/2000 1
12.09.2000 Keskeytetty PTK 99/2000 1
13.09.2000 Keskeytetty PTK 100/2000 1
14.09.2000 Päättynyt PTK 102/2000 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 43/2000 vp
Valmistunut

08.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus vuoden 2001 talousarvioksi hyväksytään muutoksin, että lausumat 1-23 hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 535, 840, 1018 ja 1070/2000 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-534, 536-839, 841-1017, 1019-1069 ja 1071-1127/2000 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2001 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 16/2000 vp
Valmistunut

06.10.2000

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 9/2000 vp
Valmistunut

05.10.2000

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 7/2000 vp
Valmistunut

10.10.2000

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 5/2000 vp
Valmistunut

10.10.2000

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 14/2000 vp
Valmistunut

11.10.2000

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 15/2000 vp
Valmistunut

11.10.2000

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 9/2000 vp
Valmistunut

11.10.2000

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 11/2000 vp
Valmistunut

13.10.2000

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 11/2000 vp
Valmistunut

12.10.2000

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 9/2000 vp
Valmistunut

17.10.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 162/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2000 Keskeytetty PTK 163/2000 1
12.12.2000 Keskeytetty PTK 164/2000 4
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2000 Keskeytetty PTK 165/2000 1 1-11
Huomautus

Pääluokat 21-26: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 27-29: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.Pääluokka 30: yleiskeskustelu keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.2000 Keskeytetty PTK 166/2000 1 1-24
Huomautus

Pääluokat 27-29: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokka 30: yleiskeskustelu keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.2000 Keskeytetty PTK 168/2000 4
Huomautus

Pääluokat 30-31: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.Pääluokka 32: yleiskeskustelu keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2000 Keskeytetty PTK 169/2000 1 1-37
Huomautus

Pääluokat 30-31: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2000 Keskeytetty PTK 170/2000 2
Huomautus

Pääluokka 32: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.Pääluokka 33: yleiskeskustelu keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2000 Keskeytetty PTK 172/2000 6
Huomautus

Pääluokat 33-35: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.Pääluokat 36-37: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2000 Päättynyt PTK 173/2000 2 1-72
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 173/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Huomautus

Pääluokat 32-35: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Osastot 11-15: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Yksityiskohtaiset perustelut ja yleisperustelut hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

19.12.2000

Kirjelmä
EK 32/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​