Valtiopaivaasia HE 109/2005

HE 109/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi

Päätökset

1. Osakeyhtiölaki

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
624/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
625/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
626/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eurooppayhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
627/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki osuuskuntalain 16 luvun 2 §:n ja 18 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
628/2006
Päätös

Hyväksytty

6. Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 81 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
629/2006
Päätös

Hyväksytty

7. Laki prokuralain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
630/2006
Päätös

Hyväksytty

8. Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
631/2006
Päätös

Hyväksytty

9. Laki maakaaren 2 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
632/2006
Päätös

Hyväksytty

10. Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
633/2006
Päätös

Hyväksytty

11. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 58 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
634/2006
Päätös

Hyväksytty

12. Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
635/2006
Päätös

Hyväksytty

13. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
636/2006
Päätös

Hyväksytty

14. Laki yritys- ja yhteisötietolain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
637/2006
Päätös

Hyväksytty

15. Laki kauppakamarilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
638/2006
Päätös

Hyväksytty

16. Laki tilintarkastuslain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
639/2006
Päätös

Hyväksytty

17. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
640/2006
Päätös

Hyväksytty

18. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
641/2006
Päätös

Hyväksytty

19. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
642/2006
Päätös

Hyväksytty

20. Laki säästöpankkilain 66 ja 71 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
643/2006
Päätös

Hyväksytty

21. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 12 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
644/2006
Päätös

Hyväksytty

22. Laki kiinnitysluottopankkilain 3 ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
645/2006
Päätös

Hyväksytty

23. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
646/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

24. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
647/2006
Päätös

Hyväksytty

25. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
648/2006
Päätös

Hyväksytty

26. Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
649/2006
Päätös

Hyväksytty

27. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
650/2006
Päätös

Hyväksytty

28. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
651/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Osakeyhtiölaki

2. Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta

3. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta

4. Laki eurooppayhtiölain muuttamisesta

5. Laki osuuskuntalain 16 luvun 2 §:n ja 18 luvun 2 §:n muuttamisesta

6. Laki asaumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 81 §:n muuttamisesta

7. Laki prokuralain 3 §:n muuttamisesta

8. Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

9. Laki maakaaren 2 luvun 4 §:n muuttamisesta

10. Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta

11. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 58 §:n muuttamisesta

12. Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2 §:n muuttamisesta

13. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

14. Laki yritys- ja yhteisötietolain 15 §:n muuttamisesta

15. Laki kauppakamarilain muuttamisesta

16. Laki tilintarkastuslain 27 §:n muuttamisesta

17. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

18. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

19. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

20. Laki säästöpankkilain 66 ja 71 §:n muuttamisesta

21. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 12 b §:n muuttamisesta

22. Laki kiinnitysluottopankkilain 3 ja 18 §:n muuttamisesta

23. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

24. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 14 ja 15 §:n muuttamisesta

25. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

26. Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta

27. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

28. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.09.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Pulkkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.2005 Päättynyt PTK 83/2005 4
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 7/2006 vp
Valmistunut

24.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3., 5.-22. ja 24.-28. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., 4. ja 23. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 70/2003 vp ja LA 147/2003 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 50/2003 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2006 Päättynyt PTK 68/2006 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2006 Päättynyt PTK 69/2006 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2006

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot