HE 11/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.1992

Voimaantulo

01.07.1992

Säädöskokoelma
504/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.03.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

390

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.03.1992 Päättynyt PTK 19/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

472

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 18/1992 vp
Valmistunut

28.04.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.04.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 50/1992 vp
Päätös

Tiistaina 5.5. pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.05.1992 Päättynyt PTK 53/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.05.1992 Päättynyt PTK 55/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1654

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.05.1992 Päättynyt PTK 56/1992 1
Istuntopöytäkirjan sivu

1663

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.1992