HE 11/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullitariffilain liitteenä olevan tullitariffin väliaikaisesta muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tullitariffilain liitteenä olevan tullitariffin väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1994

Voimaantulo

01.05.1994

Säädöskokoelma
279/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tullitariffilain liitteenä olevan tullitariffin väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. hallitusneuvos Alasalmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.03.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

214

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.1994 Päättynyt PTK 13/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

249

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 8/1994 vp
Valmistunut

25.03.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 22/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.04.1994 Päättynyt PTK 25/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

627

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.04.1994 Päättynyt PTK 27/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

731

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.1994