HE 11/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki alkoholilain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.04.1996

Voimaantulo

01.05.1996

Säädöskokoelma
287/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki alkoholilain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Salonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.03.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

809

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.03.1996 Päättynyt PTK 29/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

839

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 4/1996 vp
Valmistunut

12.04.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.04.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 42/1996 vp
Päätös

Torstaina klo 18 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.04.1996 Päättynyt PTK 44/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.04.1996 Keskeytynyt PTK 45/1996
19.04.1996 Päättynyt PTK 46/1996 1
Istuntopöytäkirjan sivu

1175

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.04.1996 Päättynyt PTK 47/1996 1-4
Istuntopöytäkirjan sivu

1189

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.04.1996

Vastaus
EV 34/1996 vp